Котел з автоматичною подачею сипучого палива

(вихрова топка)

Котел із рухомою колосніковою решіткою

(похила колосникова решітка з плунжерною подачею палива)

Котел з ручним завантаженням палива

Котел з автоматичною подачею палива

(щепа, тирса)

Котел з автоматичною подачею палива

(похила колосникова решітка з плунжерною подачею палива)